Bevraging boekhouders: 43% vindt dat bedrijven onterecht gebruikmaken van steunmaatregelen

Bevraging boekhouders: 43% vindt dat bedrijven onterecht gebruikmaken van steunmaatregelen

  • Kleine zelfstandigen zijn extra kwetsbaar
  • Overheidsmaatregelen komen ten goede van kleine zelfstandigen, maar zijn een druppel op een hete plaat
  • 92% gelooft dat digitalisering versneld wordt door corona
  • Corona maakt het verschil tussen winst en verlies

Antwerpen, 24 april 2020 - Yuki, het online accountingplatform waardoor ondernemers en accountants vlot kunnen samenwerken, peilde bij boekhouders en accountants naar de impact van het coronavirus op zowel hun eigen werking als op die van hun klanten. “Boekhouders zijn vooral bezorgd om de impact bij kleinere zelfstandigen. Ze merken dan ook een exponentiële toename van het aantal vragen van hun ongeruste klanten. De steunmaatregelen worden eerder lauw onthaald”, stelt Ellen Sano van Yuki.

 

Belangrijke impact op de sector

Bijna 80 % van de ondervraagden is ervan overtuigd dat de crisis een belangrijke impact zal hebben op de sector. Slechts een kwart van de boekhouders en accountants heeft sinds de lockdown nog fysiek contact gehad met klanten. 

Story image

 

De belangrijkste gevolgen van de crisis? 92% gelooft dat digitalisering belangrijker en belangrijker zal worden. 35% van de bevraagden vreest voor complexere regelgeving.

Story image

 

Opvallend is ook dat een vijfde van de respondenten zegt dat klanten stevige kortingen gaan willen. 18% van de boekhouders en accountants zegt dat ze klanten hebben die omwille van besparingen de boekhouding terug volledig zelf gaan doen.

“Deze antwoorden bevestigen wat we aanvoelen: digitalisering wordt belangrijker en kantoren die geen toegevoegde waarde brengen, dreigen te verdwijnen”, weet Sano. 

 

Marges onder druk

De crisis heeft een impact op het hele bedrijfsleven. “Het zijn ontstellende cijfers”, stelt Ellen Sano. “Bijna de helft van de respondenten zegt dat de crisis het verschil maakt tussen winst en verlies voor het merendeel van hun klanten. Een derde van de respondenten blijft neutraal. We vermoeden dat zij vinden dat het nog te vroeg is om de volledige impact vandaag al te berekenen.”

Story image

 

Kleine zelfstandige zijn extra kwetsbaar in tijden van corona

“Uit alle antwoorden blijkt dat boekhouders en accountants vrezen dat vooral kleine zelfstandigen de dupe worden”, stelt Sano. “De maatregelen van de overheid om de crisis te verzachten, worden op gemengde gevoelens onthaald.”

Het meest opvallende resultaat van de bevraging is de grote instemming met de stelling dat het vooral de kleine zelfstandigen zijn die kwetsbaar zijn. Meer dan 70% is het hiermee eens. 

Story image

 

Overheidsmaatregelen komen ook kleine bedrijven ten goede, maar impact is beperkt

De meeste boekhouders en accountants vinden niet dat het vooral de grote bedrijven zijn die profiteren van de maatregelen. De stelling dat vooral zij hier voordeel uit halen, wordt verworpen door een meerderheid van de respondenten. 

Story image

 

Bijna de helft van de accountants vindt dat de impact van de overheidsmaatregelen slechts een druppel op een hete plaat is. Slechts een vijfde van de respondenten vindt dat de maatregelen wel degelijk een verschil maken. Sano concludeert: “De overheid meent het dus goed met de kleinere zelfstandigen, maar de maatregelen zijn niet voldoende om ervoor te zorgen dat ze het hoofd boven water kunnen houden.”

Story image

 

43 % van de accountants en boekhouders vindt dat bedrijven onterecht gebruik maken van de steunmaatregelen

43 % van de ondervraagden gaat akkoord met de stelling dat veel bedrijven onterecht gebruikmaken van de steunmaatregelen in het kader van het bestrijden van de coronacrisis.

Story image

 

“We schrokken erg van dit cijfer”, geeft Sano toe. “Het zou kunnen dat bedrijven die het erg moeilijk hebben door de coronacrisis een aantal vormvoorwaarden voor de maatregelen nogal vrijelijk interpreteren.” Het valt op dat 32% hier neutraal op antwoordde. Dit kan een indicatie zijn dat ze het moeilijk vinden om hierover een redelijke inschatting te maken.

  

Communicatie en processen: gemengd rapport

De bevraging peilde ook naar de manier waarop de overheid communiceert over de steunmaatregelen en de werking van een aantal processen.

“Eigenlijk valt de mate waarin kleinere zelfstandigen op de hoogte zijn van de steunmaatregelen wel mee”, zegt Sano. 38 % van de respondenten vindt dat hun kleinere klanten niet goed geïnformeerd zijn. In dezelfde lijn vindt een op de drie boekhouders en accountants dat de overheid ondernemers niet voldoende informeert. 

Story image

 

Het gebruiksgemak van de online tool van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, waarover onlangs nog discussies gevoerd werden in de actualiteit, wordt slechts door een minderheid (34,3%) te complex bevonden voor kleine zelfstandigen.

Story image

 

“Qua communicatie en toegankelijkheid valt het dus al bij al wel mee”, vindt Sano. “Toch is er ruimte voor verbetering, vooral als het gaat om het aanvragen van premies. Daar zouden boekhouders en accountants zelf meer aan het stuur moeten kunnen zitten.”

Er werd reeds eerder door de sector opgeroepen om via eID volmachten te geven aan boekhouders opdat zij de premies voor hun klanten zelf zouden kunnen aanvragen. Deze vraag leeft echt binnen de sector: bijna 80% is hiervoor vragende partij. 

Story image

 

 

METHODOLOGIE

Yuki contacteerde 4 000 door de IAB erkende accountants. 346 respondenten vulden de bevraging in. 

56% van de respondenten is medewerker van een accountantskantoor, 43% is eigenaar of partner.

 

Bram Boriau Communications expert, Talking Birds Public Relations

 

Over Visma | yuki

Yuki is een boekhoudplatform actief in Nederland, België en Spanje waarbij de administratieve verwerking volledig geïntegreerd is met automatische documentherkenning, een portaal voor klantcommunicatie en controletools om het administratieve proces te managen. Hierdoor is het proces van financiële verslaglegging en raadpleging spectaculair versneld.

De kracht van Yuki is dat de Yuki software veel werk uit handen neemt. Een ondernemer kan op elk moment op eenvoudige wijze documenten aanleveren. De slimme Yuki software zoekt wel uit waar het document moet komen te staan. Zo is de financiële huishouding voor een ondernemer 24/7 realtime online inzichtelijk. De voorkant van Yuki is speciaal ontwikkeld voor ondernemers en de achterkant voor accountants.

Yuki is in 2007 opgericht door Arco van Nieuwland, Lucas Brentjens en Sebastian Toet, die daarvoor pioniers bij Exact Software waren. Sinds 2014 is Yuki ook actief op de Belgische markt. Binnen The Yuki Company vallen ook online factuurherkenning platform DizzyData en online dashboarding softwareleverancier Comandi.